Absolute waarden tonen

Naast veeltermfuncties zijn nog tal van andere functies beschikbaar in GeoGebra, zoals goniometrische functies, absolute waardenfuncties, eponentiële functies. Functies worden behandeld als objecten. Je kunt ze gebruiken in combinatie met meetkundige constructies. Opmerking: Sommige van de beschikbare functies kan je selecteren in het menu naast de Invoerbalk. Een volledige lijst van functies die ondersteund worden door GeoGebra vind je in de  GeoGebra Handleiding.

Visualisatie van absolute waarden

Instructies

1.Toolbar ImageDefinieer de absolute waardenfunctie in als f(x) = abs(x).
2.Toolbar ImageDefinieer de constante functie g(x) = 3.
3.Toolbar ImageBereken de snijpunten van beide functies. Tip: Je moet de knop twee keer gebruiken om beide snijpunten te vinden.
4.

Smuk je constructie op via de Opmaakwerkbalk. Tip: Je kunt eventueel het Algebra venster sluiten en de namen en waarden van de objecten tonen in een label.

Probeer het zelf...

Terug naar school...

  1. Verplaats de constante functie g met de muis of de pijltoetsen. Wat is het verband tussen de y-coördinaat en de x-coördinaat van elk snijpunt?
  2. Verplaats de absolute waardenfunctie f op en neer met de muis of de pijltoetsen. Hoe wijzigt het voorschrift van de functie?
  3. Hoe kan je de constructie gebruiken om leerlingen vertrouwd te maken met het begrip absolute waarde? Tip: De symmetrie van de functie toont aan dat er gewoonlijk twee oplossingen zijn voor het absolute waardenprobleem.