Randvinkelsatsen

Författare/skapare:
Martin Cederholm
Flytta punkten B och se att vinklarna inte ändras, dvs vinklar som står på samma cirkelbåge är lika stora. Ändra storleken på cirkelbågen genom att dra i punkterna A och C och se att randvinkeln v alltid är hälften så stor som mittpunktsvinkeln u.