Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Suma de termes d'una progressió aritmètica

Suma de termes d'una progressió aritmètica: Inserir un punt lliscant anomenat a1 al rang [-5..5] amb increments d'1 Inserir un punt lliscant anomenat d al rang [-10..10] amb increments d'1 Inserir l'Entrada: terme(x)=a1+(x-1)d Visualitza la graella Deixar un zoom en els que es vegin les unitats als eixos de coordenades Inserir les Entrades: A1=(1,terme(1)) ; A2=(2,terme(2)) ; A3=(3,terme(3)) ; A4=(4,terme(4)) ; A5=(5,terme(5)) Inserir l'Entrada: sumaTermes(x) = ((a1 + terme(x)) x) / 2 Inserir les Entrades: SA1=(1,sumaTermes(1)) ; SA2=(2,sumaTermes(2)) ; SA3=(3,sumaTermes(3)) ; SA4=(4,sumaTermes(4)) ; SA5=(5,sumaTermes(5))