Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

tangent i andengradspolynomiet

Hvilken betydning har koefficienten b?

Undersøg

Gælder dit svar til b's betydning stadig, hvis du ændrer koefficienterne a og c. Gælder mit svar stadig? (Du kan se det ved at trykke "tjek svar" ovenfor).

Beskriv med dine egne ord:

b's betydning for parablen er: