Gravimetri

En model over gravimetri jeg har produceret i forbindelse med en Studieretnings Opgave. Modellen bygger på vektor regning. Eksempel på opsætning: Punkt1(2,0,skyder1): positionen på x og y aksen er fastsat, men der kan med en skyder ændres på dybden af punktet. Måler(a, b, 0): Målerens x og y position bliver styret af 2 skydere, a og b. På denne måde kan måleren ”bevæge” sig rundt. På måleren er koblet et punkt Q(a,b,g) det følger de samme skydere som Måler, men på z-aksen har det værdien g, som er påvirkningen på tyngdeaccelerationen. g er længden af vektoren c. vektoren c, er summen af alle retningsvektorerne. I modellen er det vektoren u, som forbinder Punkt1 og Måler. Retningsvektoren til u er kaldet u1 og er bestemt som u_1=u/Længde[u]∙g_1, hvor g1 er g_1=1∙m/(afstand[Måler,P_1 ]^2 ) (1 repræsentere gravitationskonstanten), her ses altså gravitationsloven. Så hver retningsvektor ligges oven i c, således at alle punkter påvirker vektor c, og derfor g afhængig af deres masse og afstand. Copyright: Benjamin Eriksen