Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Vnořené trojúhelníky

Úkol: Sestrojte posloupnost do sebe vepsaných trojúhelníků takových, že vrcholy následujícího trojúhelníku leží vždy ve středech stran trojúhelníku předcházejícího (tzv. příčkový trojúhelník). Ukažte, že mají společné těžiště.