Recta implícita

Autor:
dorrod

PARAL·LELISME.

Dues rectes paral·leles al pla:

Marqueu on calgui

PENDENTS D'UN FIL

Siguin i tres rectes del pla tals que - Llavors:

Marqueu on calgui

COMP-ENADES

El vector , les components del qual coincideixen amb les coordenades de l'extrem del vector con , llavors:

Marqueu on calgui

COEFICIENTS

Si la recta d'equació és paral·lela a una recta tal que la seva inclinació és

Marqueu on calgui

SIMETRIES

El punt , simètric de respecte a l'origen de coordenades:

Marqueu on calgui

MONOTONIA

V/F Si l'abscissa i l'ordenada a l'origen d'una recta tenen el mateix signe, llavors la recta és creixent.

MÚLTIPLE SINGULAR

Existeix un vector múltiple alhora dels vectors i i, per consegüent, paral·lel a ambdós.

Donades tres rectes concurrents a l'origen i tres punts en la mateixa vertical, un en cada recta: , i , de manera que[math]0 , llavors necessàriament [math]y\left(A\right).

COSTATS ADJACENTS

Decideix si les rectes i són o no perpendiculars.

TRES EQUACIONS

Determina les equacions implícita, explícita i reduïda de la recta

PARAL·LELES

Determina l'equació de la recta paral·lela a que passa per B.

ANGLE INTERN

Fent servir les inclinacions de les rectes i determina l'angle interior al quadrilàter BCD corresponent