Repetyrorium - Wielomiany - Zadanie 7

Rozwiąż nierówność: [math]x^4 + x^3 − 7x^2 − x + 6 < 0[/math].