Κεντρική γωνία καν. πολυγώνου

Κεντρική γωνία σε κανονικό πολύγωνο (παράδειγμα στο κανονικό 5-γώνου)

1. Μετακινείστε τα ισοσκελή τρίγωνα που είναι έξω από τον κύκλο (C) και τοποθετήστε τα το ένα δίπλα στο άλλο μέσα στον κύκλο, ώστε να καλυφθεί ολόκληρος ο κύκλος. Τα τρίγωνα μετακινούνται πιάνοντάς τα από τις κορυφές με πράσινο χρώμα που θα τα τοποθετήσουμε στο κέντρο του κύκλου. Μετακινείστε το δρομέα α ώστε τα τρίγωνα να έχουν σωστή κεντρική γωνία (είναι η πράσινη γωνία). Όταν η πράσινη κορυφή είναι στο κέντρο του κύκλου Ο τότε γίνεται κίτρινη. Οι κορυφές με μπλε χρώμα περιστρέφουν τα τρίγωνα. Τι τιμή πρέπει να έχει η γωνία α; 2. Κάντε μια εικασία για τον υπολογισμό της κεντρικής γωνίας σε κανονικό πολύγωνο πεντάγωνο; 3. Γράψτε τον τύπο για τον υπολογισμό της κεντρικής γωνίας σε κανονικό πολύγωνο πεντάγωνο. Γενικεύστε τον τύπο για τον υπολογισμό της κεντρικής γωνίας ενός κανονικού ν-γώνου: