Harjoitustehtävä 1.3

Kolmion sisään piirretty ympyrä
Tehtävä: Konstruoi kolmion sisään piirretty ympyrä käyttämällä työkalurivissä olevia työkaluja

Harjoitustehtävä 2.2

Harjoitustehtävä 3.5

Harjoitustehtävä 4.6

Tutkitaan funktiota f piirtoalueella ja CAS-ikkunassa

Harjoitustehtävä 5.1

Harjoitustehtävä 6.2

Erään koulun matematiikan ylioppilaskokeen arvosanajakauma

Harjoitustehtävä 7.3

Harjoitustehtävä 8.1

Information