La funció ArcTangent

Aquí veureu com es construeix la gràfica de la funció inversa de la funció TANGENT 1) Primer dibuixem tota la funció f(x)= tan(x). Veiem que no és bijectiva, així doncs... 2) Seleccionem un tros de la funció inicial que sigui bijectiu. L'hem anomenat g(x). 3) Ara construim la funció inversa d'aquesta funció fent la simetria respecte la bisectriu del 1r i 3r quadrant, és a dir la recta Y=X.