Disseny d'una samarreta 4

Autor:
parrebola

Recordem que havíem partit de la samarreta de la imatge (1), i l'havíem simplificat a (2) i a (3).

Recordem que havíem partit de la samarreta de la imatge (1), i l'havíem simplificat a (2) i a (3).
I si modifiquem nosaltres el disseny? Imaginem que podem modificar l'angle :

Quins valors pot prendre ?

Respon les següents preguntes. Recorda incloure el procediment. Nota: Si et resulta difícil, pren un valor concret d'alfa. Ara bé, t'encoratjo i t'animo a deixar les expressions generals en funció d'.

Problema 1: Quina és la distancia entre el vèrtex superior dret del quadrat i el punt ?

Problema 2: Quines són les coordenades de ?

Problema 3: Quina és l'àrea del rectangle rosa?