y=ax^2 Parabolünün Grafiği

Sürgüyü hareket ettiriniz.

Parabolün başkatsayısı olan a sayısının değişimine göre grafik nasıl değişti? a sayısının pozitif veya negatif olması durumunda parabolün kollarındaki değişim nedir? a>0 iken a sayısının artması veya azalması durumunda grafiğin y eksenine yakınlığı nasıl değişti? a<0 iken a sayısının artması veya azalması durumunda grafiğin y eksenine yakınlığı nasıl değişti?