Cestování ke hvězdám

Zatímco interní rychlost (tangenta) roste lineárně, externí rychlost (sinus) zpomaluje spolu s kontrakcí času (cosinus)
Výšeuvedený diagram znázorňuje, jaká bude matematika jednotkové kružnice při rovnoměrně zrychleném pohybu: Pro interního astronauta vesmírné mise se nebude dít nic „nestandardního“ - jeho rychlost bude narůstat bez omezení - lineárně s časem. Pohledem do dalekohledu směrem k matičce Zemi (či měřicí aparaturou) však astronaut zaznamená, že čas na Zemi se zrychluje oproti jeho času (poměr určuje secans v diagramu). Inverzní situaci zaznamenají pozorovatelé ze Země vůči astronautovi - z jejich perspektivy budou hodiny astronauta zpomalovat (poměr určuje cosinus v diagramu), a stejně úměrně bude zpomalovat i rychlost externě naměřená astronautovi, limitně se blížící ve = c = 1. Více na www.time-theory.info