מרחק שווה מישר ונקודה סימון נקודות

material.authors
nurit hadas
בפעילות זו תסמנו נקודות שמרחקן מהישר שווה למרחקן מהנקודה
שרטטו מעגל Toolbar Imageשמרכזו ורדיוסו 3 יחידות שרטטו מקבילToolbar Image לישר דרך הנקודה וסמנו את נקודות החיתוךToolbar Image של המקביל והמעגל הקישו על המעגל ששרטטתם בעכבר ימני והסתירו אותו, באותו אופן הסתירו את המקביל היעזרו בקצות האנכים המשורטטים ובנו באותו אופן 7 נקודות נוספות שמרחקן מהנקודה שווה למרחקן מהישר שערו איזו צורה תתקבל אם נבנה אל אוסף כל הנקודות שמרחקן מהישר שווה למרחקן מהנקודה חזרו לדף העבודה מרחקים מישר ונקודה