Bac-m1 iunie 2020

Subiectul I

1. Arătați că numărul este natural, unde . Diferenţa de pătrate, nu? 2. Se consideră funcția , unde a este număr real. Determinați numărul real a , știind că f ( x ) + f (1 − x ) = 7 , pentru orice numă r real x . Asta sună Gymnazliu... . 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia: . Fie . Înlocuind în ecuaţie, obţinem . Cum u > 0, pentru orice număr real, suntem scutiţi de probleme existenţiale şi trecem tiptil la ecuaţia, , aka , sau, , de unde, , ori, fără supărare (se c-am vedea de la început), . 4. Se consideră mulțimea A = { 1,2,3,4,5 } . Determinați numărul submulțimilor cu trei elemente ale lui A , care îl conțin pe 1. Ei, da' păi cum?! Mulţimea A - {1} = {2, 3, 4, 5} are exact, folosind formula combinărilor , cu n = 4 şi k = 2, obţinem, submulţimi cu două elemente. Adăugând 1 la fiecare dintre aceste mulţimi, obţinem submulţimile cerute în enunţ, prin urmare numărul căutat este 6. (Şase, vine Profu', iar combinările alea arată ... la fix! ) 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctul M ( −4, 4 ) . Determinaţi ecuaţia dreptei d care trece prin punctul M și este perpendiculară pe dreapta OM .
La fel cu I.5 - 2018 cu alt punct şi altă dreaptă (vezi aici). Dacă nu vrei să faci puţină mişcare, Geogebra ne spune că panta dreptei OM este -1 şi pe cale de consecinţă, panta perpendicularei prin M pe OM, trebuie să fie 1 (-1 * 1 +1 = 0) din relaţia pantelor . Asta înseamnă că ecuaţia perpendicularei pe OM prin M este: , sau , sau a la Geogerba, . Q.E.S (ce era de săvârşit!) 6. Triunghiul ABC este dreptunghic în A și sin B = cos B . Arătați că triunghiul ABC este isoscel. Să mai facem figura? O facem, dar întâi să ne destrăbălăm ca-ntra 7a. . Egalitatea din enunţ se traduce în egalitetea catetelor, altfel spus , este isoscel în A.
SUBIECTUL al II-lea 1. Se consideră matricea , unde a este număr real. a) Arătați că det (A(0)) = −1 . b) Demonstrați că, pentru orice număr real a , matricea A(a) este inversabilă. c) Determinați numerele întregi a pentru care inversa matricei A(a) are toate elementele numere întregi. a) . Dacă scădem linia a doua din cea de-a treia, obţinem, . (Dacă nu vă place aşa, Sarrus vă aşteaptă bucuros!) b) Matrice pătrată, inversabilă = determinant nenul. Să ne socotim cu acest det. . Scădem prima coloană din celelalte două şi obţinem, dacă nu facem graşeli de calcul, , după ce am scăzut prima linie din celelalte şi am dezvoltat după linia a doua. Presupun că cei care citestesc aceste rânduri, ştiu că, şi pe cale de consecinţă, , ceea ce atrage inversabilitatea matricii A(a), pentru orice a real. Dacă nu vă mai amintiţi (nici eu, aproape), atunci, , ca pe vremea Babilonului (sîc). c) E ceva de calcul pentru inversa matricii A(a), avem determinantul, "ar mai fi" minorii de ordin doi ai lui A(a). Hmm! Să vedem ce zice Geo!
a = 0, este o soluţie (singura!?). Nu... , mai vine şi 1 din urmă. şi prin urmare toate fracţiile devin numere întregi. Să mai fie şi alte posibilităţi? După cum au arătat babilonienii(!), , pentru a diferit de 1. De unde, , pentru a diferit de 1, ceea ce face fracţia subunitară şi neputincioasă să se întregească, dacă a > 0. Pentru a < 0, şi se repetă fenomenul de mai sus. Ooopsy! Singurele opţiuni pentru a, rămân 0 şi 1. 2. Pe mulțimea A = [ 1, +∞ ) se definește legea de compoziție . a) Arătați că 1∗ 2020 = 1 . . (Înlocuim şi privim!) b) Demonstrați că . Îl scoatem pe 8 de sub radical şi desfacem ()-le. . c) Determinaţi x ∈ A pentru care x ∗ x = x . Conform b), avem de rezolvat ecuaţia, , sau . Ecuaţia are o singură soluţie reală, x = 1 ( ∈ A), celelalte două fiind complexe. La fel şi ecuaţia , are soluţia reală şi prin urmare în A . Pentru cine are dubidubii, funcţia reală, cu valori reale, dată de relaţia , este strict crescătoare, (în fapt bijectivă, artilerie grea!) şi pe cale de "conştiinţă" nu poate lua valoarea 0 decât o dată.
SUBIECTUL al III-lea 1. Se consideră funcţia . a) Arătați că . , iar de aici, cu Ceva trudă (Off!), se obţine forma cerută. b) Determinaţi ecuația asimptotei orizontale spre +∞ la graficul funcţiei f . Asimptota orizontală e dată de ecuaţia , în cazul curent (axa Ox). (La fel şi la -∞, când e nevoie!)
c) Demonstrați că . . f' este negativă, pe ( 2, +∞ ) şi drept consecinţă, f este strict descrescătoare de la +∞ în x = 2, la 0 când x se duce la +∞. Iaca poznă, asta vra să zică, f > 0 pe ( 2, +∞ ), de unde cade şi inegalitatea cerută! 2. Se consideră funcţia . a) Arătați că . . b) Arătaţi că că . . c) Pentru fiecare număr natural nenul n , se consideră numărul . Demonstrați că .
Geo ne spune că n supune la dietă severă suprafaţa a cărei arie o determină . Aşa cum arată, nu am nici-o dee de calcul. De ieri mă tot învârt, după un majorant pentru (dacă nu eşti în examen, îţi permiţi asemenea lux!) şi până la urmă, mi-a picat o fisă (mai mai s-o pierd; bătrâneţile, mamaie). şi cum valoarea unei fracţii creşte, dacă îi micşorezi numitorul, avem şi c-am asta a fost! Sper să fie de ajutor şi spor la trebi!

Bunica (bate toba).