Spel: faktorisering

Faktoriseringsspelet.

Klicka på börja. Innan du börjar, ställ in intervallet att jobba i med glidarna "från" och "till". Du kan ändra det under tiden. Du ska först avgöra om talet är ett primtal eller går att faktorisera. Sedan ska du faktorisera det på alla sätt som går, med 2 faktorer. Du får pluspoäng för rätt svar. Om du klickar på "hjälp", släcks alla andra knappar än de som ska användas, men du förlorar poäng. Om du klickar fel så får du minuspoäng. Lycka till.