Funcions amb domini els nombres naturals

Tasca 1

Considera la funció que relaciona el nombres de llibres comprats i el cost total, si cada llibre té un preu de 2€. Quina d'aquestes dues gràfiques és la representació gràfica d'aquesta funció? Per què?
Image

Tasca 2

Introdueix a la línia d'entrada: L1=Seqüència((n,2n), n, 0, 20) Observa què ha sortit a la Vista algebraica i a la Vista gràfica. Interpreta l'expressió que has introduït a la línia d'entrada.

Tasca 3

En una botiga venen ous en dotzenes i mitges dotzenes. El preu d'una dotzena d'ous és de 1,70€. Quin és el preu d'una dotzena i mitja? Representa gràficament la relació entre les dotzenes d'ous que es compren i el cost.