Punt d'intersecció de dues rectes

Autor:
Arnau Pou
Dues rectes sempre es tallen en un punt? Busca un cas en què això no es compleixi. Podem descobrir el punt de tall de dues rectes si en coneixem les seves respectives fórmules algèbriques: pendents (m i m') i termes independents (n, n') y= m·x + n y= x - 3 y= m'·x + n' y= 2x - 2 Solucionant el sistema d'equacions: 0=-x -1 x=-1 y= -1-3 = -4 El punt de tall serà a (-1, -4)