Matemaatika digikogumikud 4.-6. klassile

Matemaatika digikogumikud on mõeldud: 1. õpilasele kodus juurde õppimiseks ja tunnis iseseisvaks õppimiseks 2. õpetajale tunnis iseseisva töö andmiseks ja kodutöö andmiseks 3. lapsevanemale meenutamiseks, et last kodutöödes aidata 4. koduõpetajatele lisamaterjali andmiseks õpilastele. Digikogumikust leiad: 1. Videomaterjali, mis õpetab vastavat teemat. 2. Veebis või dokumentides asuvat tekstimaterjali, mis õpetab vastava teemat. 3. Interaktiivseid harjutusi, mis võivad olla vastuste sisestamiseks, valikvastuste valimiseks, lünktekstide täitmiseks jpm 4. Mänge, kus tuleb paare kokku lohistada, õigeid vastuseid arvata. 5. Rühmatööülesandeid, kus eeldatakse, et ülesannet lahendab vähemalt kaks last.
Matemaatika digikogumikud 4.-6. klassile

Table of Contents