СРАВНЯВАНЕ НА ОБИКНОВЕНИ ДРОБИ

Позиционирайте числителите на дробите на числото 1. При по-голям знаменател какво парче от тортата ще получим?

Check all that apply

Позиционирайте знаменателите на една и съща стойност. При по-голям числител какво парче от тортата ще получим?

Check all that apply
Можем да направим извода, че при равни знаменатели по-голяма е дробта с по-голям числител. А при равни числители по-голяма е дробта с по-малък знаменател.