Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Un petit joc geogràfic

Tenim diagrames de Voronoi que apareguin de forma natural? En aquest petit joc comprovarem si la delimitació comarcal de Catalunya s'aproxima a la que obtindríem teòricament si fem un diagrama de Voronoi de les capitals de comarca.