Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Determinant

Každé čtvercové matici můžeme jednoznačně přiřadit číslo, které (až na znaménko) určuje objem rovnoběžníka jehož hrany jsou vektory sloupce matice.

Jak se změní determinant, když zaměníme dva řádky?

Hašek, R: Lineární algebra, kapitola "Determinanty"

Prezentace Google Slides Determinanty