Recinto

Persoa autora:
Chus
Dadas as funcións: e a) Calcula a ecuación da recta tanxente á gráfica de  no punto de abscisa   e comproba que tamén é tanxente á gráfica de . Determina o punto de tanxencia coa gráfica de . b) Esboza o recinto limitado pola recta tanxente  e as gráficas de  e . c) Calcula o área do recinto descrito no apartado anterior.