הירח של היפוקרטס

הפעילו את כפתורי הנווט מטה ועקבו שלב אחר שלב אחר בניית הסהרון. נמקו כל שלב.

המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי