VBTL5 Ladder en muurtje

Versleep X. Versleep M naar een zinvolle plaats. Kan je voorspellen hoe de rode en de blauwe lijnen er zullen uit zien?