Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Resolució de Sistemes d'Equacions Lineals - mètode gràfic

Modifica els valors dels paràmetres (a, b, c, d, f i g), i resol els sistemes d'equacions proposats.

A continuació tens una activitat interactiva que et permetrà resoldre sistemes d'equacions lineals mitjançant el mètode gràfic. Mou les barres amb els valors dels paràmetres a, b, c, d, f i g per tal de representar els diferents sistemes d'equacions facilitats pel professor, i així trobar la seva solució. Recorda: La solució d'un sistema d'equacions es correspon amb les coordenades del punt de tall de les dues rectes!