§3.1 Cijfers, Getallen en waarde

Onderwerp:
Getallen
BegripOmschrijvingVoorbeeld
Cijferzijn de tekens 0,1,2,3,4,5,6,7,8 en 9
Getallencombinatie van cijfers waardoor een waarde ontstaatVb: 321 (driehonderdeenentwintig)
Waardevan een cijfer wordt bepaald door zijn plaats in het getal *1Vb: 21  1 heeft waarde 1 maar de 2 heeft waarde 20
*1 Met een moeilijk woord heet dit een positiesysteem.
VormNaam
1Eenheden
10Tientallen
100honderdtallen
1.000duizendtallen
10.0000tienduizendtallen
100.000honderdduizendtallen
1.000.000miljoentallen
10.000.000tienmiljoentallen
100.000.000honderdmiljoentallen
1.000.000.000miljardtallen