Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Onderlinge ligging van rechten (deel 1)

[b][size=200]Hier zijn heel veel wegen te zien die elkaar kruisen...[/size][/b]
Hier zijn heel veel wegen te zien die elkaar kruisen...
Zijn de rechten EF en GC snijdend of kruisend?

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
Controleer mijn antwoord (3)
Onderzoek de onderlinge ligging van de rechte AD en de rechte HG de rechte GC de rechte EF de rechte DC de rechte EH Vul in het rekenblad: kruisend, snijdend of evenwijdig in.