Ekvationssystem prova

I koordinatsystemet ser du graferna till ekvationerna i ekvationssystemet [br][br] y = ax -3[br] y = 5x + b[br][br]Dra i "glidarna" a och b för att se vad som händer när a=5.[br]Vad händer om b samtidigt är -3?[br][br]Vad blir lösningen om a = -3 och b = 5[br]Vad blir lösningen om a=3 och b=7

Information: Ekvationssystem prova