Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Bibi Khanum inkompoort - minaretten - ks

Het patroon op de twee minaretten van het poortgebouw is opgebouwd vanuit drie overlappende vierkanten (een groter in het midden en boven- en onderaan twee kleinere) die samen de basisfiguur van de vlakvulling vormen. De tekst in de basisfguur is ya karim (o Weldadige) en ya rahim (o Barmhartige) die beide twee maal herhaald worden.
Image