Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Thaletova věta

Thaletova věta

Všechny trojúhelníky, jejichž střed kružnice opsané půlí nejdelší stranu, jsou pravoúhlé.

nebo

Všechny (obvodové) úhly nad průměrem kružnice jsou pravé.