sterren en kromming

De Islamitische koepels zijn meestal niet bolvorming en dat vormde een extra uitdaging. De ontwerpers vingen de vormveranderingen in het verticaal verloop van de koepelsector op door verschillende stervormen te gebruiken. In het artikel Girih for Domes: Analysis of Three Iranian Domes vergelijken de auteurs Mohammad Hossein Kasraei, Yahya Nourian en Mohamadjavad Mahdavinejad de patronen van enkele koepels. Ze komen tot het besluit dat de ontwerpers in de koepelsectoren het aantal sterren laten afhangen van de kromming van de koepel. Waar de kromming van de koepel het grootst is, worden sterren met een groter aantal punten gebruikt, waar de kromming kleiner is, worden sterren met minder punten gebruikt. Verschillende koepelvormen leiden dan ook tot een verschillend verloop. Zo zie je bij de koepel van Yazd de kromming en het aantal punten van de sterren afnemen vanaf de basis. Het krommingsverloop van de koepel in Saveh is heel anders. De kromming verloopt niet gelijkmatig, maar in twee trappen. Het aantal punten van de sterren op de koepelsector verloopt op dezelfde manier.
Image