Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Trokut - Ponavljanje

1.

Kako se naziva dužina koja spaja polovišta dviju stranica trokuta?

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

2.

Kako se naziva dužina koja spaja vrh trokuta s polovištem nasuprotne stranice?

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

3.

Simetrala kuta je

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
Check my answer (3)

4.

Srednjica trokuta paralelna je jednoj stranici trokuta i njena duljina je

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

5.

Ako je točka jednako udaljena od oba kraka kuta, onda ona leži na

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
Check my answer (3)

6.

Sjecište simetrala stranica je

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

7.

Kada se središte trokutu upisane kružnice nalazi unutar trokuta?

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

8.

Kada se ortocentar nalazi izvan trokuta?

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
Check my answer (3)

Napiši sve formule za izračunavanje površine trokuta koje poznaješ.

9. Slažeš li se?

Trokut je jednoznačno određen trima kutovima.

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D

Obrazloži svoje razmišljanje. Kako to možemo otkriti?

10. Slažeš li se?

Nožište visine trokuta dijeli stranicu na dva jednaka dijela.

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D

Obrazloži svoje razmišljanje. Kako to možemo otkriti?

11. Slažeš li se?

Težišnica na hipotenuzu radijus je opisane kružnice pravokutnog trokuta.

Select all that apply
 • A
 • B
 • C
 • D

Obrazloži svoje razmišljanje. Kako to možemo otkriti?