Neliöjuuriyhtälöt

Jos muuttuja on neliöjuuren sisällä, niin yhtälön ratkaisussa molemmat puolet korotetaan toiseen potenssiin. Koska [br][br]   [math]\LARGE a^2=b^2 \;\;\Leftrightarrow \;\; a=b\;\vee\; a=-b[/math],[br]   [br][br]niin neliöön korottaminen hävittää tiedon merkeistä. Toisin sanoen yhtälön ratkaisu käsittää kahden eri yhtälön ratkaisut. Tämän takia saadut ratkaisut ovat vasta ehdokkaita alkuperäisen yhtälön ratkaisuksi eli [br][list][*]kaikki[/*][/list][list][*]jotkut[/*][/list][list][*]ei mikään niistä[br][/*][/list]saattavat olla alkuperäisen yhtälön ratkaisuja. [color=#0000ff]Tarkista ehdokkaat joko yksitellen sijoittamalla alkuperäiseen (yksinkertaisin) tai huomioimalla yhtälön erikoisrajoitukset (nopein). [/color]  [br][color=#0000ff][br][br]Esimerkki 1.[/color] [br][br][math]\Large\begin{eqnarray}[br]&\sqrt{x^2+3x-1}&=5-4x&|()^2\\[br]\Rightarrow &(\sqrt{x^2+3x-1})^2&=(5-4x)^2\\[br]\Leftrightarrow &x^2+3x-1&=25-40x+16x^2\\[br]\Leftrightarrow &15x^2-43x+26&=0\\[br]\Leftrightarrow &x=2\;\;\vee & x=\frac{13}{15}[br]\end{eqnarray}[/math][br][br][br]    [br]Kun ehdokkaat sijoitetaan yksitellen, havaitaan, että ratkaisu   [i]x[/i] = 2 ei toteuta alkuperäistä yhtälöä. Ratkaisu on siis [br] [br]   [math]\Large x=\frac{13}{15}[/math].[br][br][br][color=#0000ff]Esimerkki 2[/color]. Ratkaise [math]\Large \sqrt x-2=-x[/math]. [br][br][math]\Large \begin{eqnarray}&\sqrt x-2&=-x\\[br]\Leftrightarrow & \sqrt x&=2-x\\[br]\Rightarrow & x&=4-4x+x^2\\[br]\Leftrightarrow & x^2-5x+4&=0\\[br]\Leftrightarrow &x=4 &\vee\;\; x=1[br]\end{eqnarray}[/math][br]    [br]Näistä ehdokkaista ainoastaan [i]x[/i] = 1 toteuttaa alkuperäisen yhtälön.[br]

Information: Neliöjuuriyhtälöt