Тэгш өнцөгт параллелепипед хичээлийн сэдвийн боловсруулалт

МУИС-Логик багийн гишүүд: Л.Янжинлхам, С.Мягмарлхам, Б.Намуунчимэг, Б.Төрболд, Б.Буяннэмэх