Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Ekvivalence matice

Dvě obdélníkové matice A, B typu m,n jsou ekvivalentní, když existují invertibilní matice T, R takové, že

B = TAR

Tabulkou měníte matici A, transformační matice T představuje výměnu prvního a druhého řádku spolu s násobením třetího řádku číslem 3. Výsledkem součinu TAE je matice B, řádkově ekvivalentní s maticí A. Kontrolou jsou shodné schodovité tvary elA, elB, matic A, B. Wikipedia: Matrix equivalence