Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Copy of Espontaneïtat de les reaccions químiques

La construcció calcula el valor de l'energia lliure d'una reacció química a partir de les variacions d'entalpia i d'entropia, suposant que aquestes no varien amb la temperatura. Es mostra un gràfic energia lliure - temperatura i un diagrama de barres amb els diferents termes energètics i es prediu l'espontaneïtat del procés.