Jednodílný hyperboloid

Rotací přímky mimoběžné s osou rotace vznikne jednodílný hyperboloid. Meridiánem je hyperbola. Je-li osa kolmá k půdorysně, je prvním obrysem hrdelní kružnice, druhým obrysem hlavní meridián. https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperboloid
Všechny polohy přímky AB obalují obrys plochy. To snadno ověříte spuštěním animace. Vyjmenujte další plochy, jež mohou vzniknout rotací přímky kolem osy.