Transformacija grafa funkcije

Avtor:
Hana
V srednji šoli se srečujemo z nalogami, v katerih je skiciranje grafa funkcije sestavni del naloge. Graf je tudi koristno orodje pri reševanju naloge. Če poznamo grafe osnovnih funkcij (potenčnih, eksponentnih, logaritemskih, kotnih,...) lahko postane skiciranje grafa hitro, enostavno in rutinsko delo. Pri tem pa je bistveno poznavanje pravil transformacije grafov.