Өнцөг хэмжигч

Өнцөг хэмжигчийг цэнхэр цэгээр зөөж , улаан цэгээр эргүүлэх боломжтой.