Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Najděte průsečíky s osami x a y.

Najděte průsečíky funkce s osami x a y.

Je dána funkce

Najděte průsečíky funkce s osami x a y.

Je dána funkce