ТОЙРОГ БА ОЛОН ӨНЦӨГТ

Зохиогч:
Х.Тойбазар
Сэдэв(үүд):
Геометр
Тойргийн тэгш хэмт чанарууд, тойрогт багтсан өнцгийн чанарыг хэрэглэх, тойрогт багтсан болон тойргийг багтаасан олон өнцөгтийн чанар, тойргийн хөвч, шүргэгч, огтлогчийн чанаруудыг мэдэх, хэрэглэх, цэгийн геометр байрыг тодорхойлох, асуудал шийдвэрлэх чадвартай болно.