Draaisymmetrie in vierhoeken

Als de figuur weer precies op zichzelf terecht komt na een draaiing over een hoek tussen 0 en 360 graden dan noemen we de figuur draaisymmetrisch. Versleep de slider om de figuren te draaien, zoek uit of ze draaisymmetrisch zijn en zo ja, welke draaihoek er bij hoort.