Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

a^3/3+b^3/3+c^3/3≥abc

abc lahko pojmuješ kot prostornino kvadra, a^/3, b^/3 in c^/3 pa kot prostornine treh 4-stranih piramid. Če primerno izbereš tri pravilne 4-strane piramide s skupnim vrhom v oglišču kvadra, bodo skupaj vsebovale tvoj kvader torej vsota prostornin bo večja od prostornine kvadra.
Kdaj bo veljalla enakst? Problemček: ali se piramide res tako ujemajo ali ni morda samo optična prevara?