Egy probléma az Arany Dániel ... (27.)

A probléma:

Egy kört az AB átmérője két ívre osztja. Ezek közül az egyiken kijelöljük a C és D pontokat. Legyen az AC és BD egyenesek metszéspontja P, az AD és BC egyeneseké pedig Q! Mekkora szöget zár be a PQ egyenes az AB átmérővel?

Az Euklideszi geometriában:

Ezzel az aplettel (is) eljuthatunk a sejtéshez: A vizsgált szög derékszög. A bizonyítás megtalálásában is segítséget is kaphatunk innen. A Thalész-tétel miatt: . Ebből következően Q az magasságpontja. Ebből következően a QP egyenes az magasságegyenese, így a PQ egyenes merőleges az AB egyenesre. Tekintettel arra, hogy a másik két geometriában nem igaz a Thalész-tétel, érdemes megnézni, hogy a problémában vizsgát szög mekkora a modelljeinkben.

A hiperbolikus geometriában:

Úgy látszik, hogy ha a Q és P metszéspontok léteznek, akkor a vizsgált szög itt is derékszög.

A gömbi geometriában:

Úgy tűnik, hogy a vizsgált szög itt is derékszög. Tekintettel arra, hogy a sejtés igaznak bizonyult mindkét nemeuklideszi geometriában, gondolhatjuk azt, hogy létezik egy olyan bizonyítás, ami nem használja a párhuzamossági axiómát vagy annak következményét. (Nem lenne rossz rálelni erre a bizonyításra.) Az ilyen tételeket abszolút geometriai tételeknek hívjuk.