Eulerjeva premica

Eulerjev izrek: v poljubnem trikotniku ležijo težišče, višinska točka in središče očrtanega kroga.