Coordenades d'un punt

Tema/es:
Coordenades

Com funcionen les coordenades?

Per representar qualsevol punt del pla utilitzem dos nombres que anomenem coordenades. Aquests dos nombres els escrivim entre parèntesis i separats per una coma: (x , y) Però quin nombre posem en lloc de x i quin en lloc de y? Doncs molt senzill, si us fixeu a sota veureu dues rectes numèriques, una horitzontal i una altra vertical que es creuen (en diem eixos de coordenades)... ... doncs partint des del punt d'encreuament de les rectes (0,0), la x representa el desplaçament horitzontal i la y el desplaçament vertical que hem de realitzar per arribar al punt!. Moveu el punt blau mantenint clicat el ratolí a sobre per veure com funciona això de les coordenades!