စက်ဝန်းပုံအရွေ့မှ မျဉ်းဖြောင့်ပုံအရွေ့သို့ကူးပြောင်းခြင်း

အထက်ပါပုံသည် ရေအားမှတဆင့် စက်ဘီးကိုလှည့်ပတ်စေပြီး၊ ယင်းမှတဆင့် အဖြောင့်ရွေ့လျားမှုကိုပြောင်းလဲစေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းစနစ်ကို များသောအားဖြင့် ရေအားဖြင့်မောင်းထောင်းခြင်း၊ ရေအားမှတဆင့်အခြားသော စက်မှုကိရိယာများကိုထပ်မံလည်ပတ်စေခြင်း စသည်ဖြင့် အသုံးချနိုင်သည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် အဖြောင့်ရွေ့လျားမှုသည်လည်း ဘီးကဲ့သို့သော အဝန်းအဝိုင်းများကိုထပ်မံလည်ပတ်စေနိုင်ကြောင်းကိုသိရှိနိုင်သည်။