Геогебрагийн хэрэгслийг хэрэглэх

Хэрэгсэл гэж юу вэ?

ГеоГебрагийн төлөв бүр Хэрэгслийн мөртэй ба энэ нь таны ажиллаж байгаа төлөвт зориулагдсан хэрэгслүүдийг сонгох боломжийг олгодог.Харгалзах таних тэмдэг бүхий товчлуур дээр дарж хэрэгслийг идэвхжүүлнэ. Даалгавар: Toolbar Image Тойргийн төв ба цэг хэрэгслийг ашиглан тойрог байгуулах.
  1.  Тойргийн төв ба цэг хэрэгслийг сонгох
  2. Графикийн хэсэгт дараалан 2 удаа дарж тойрог байгуулах.                     Тайлбар: Эхний даралт нь тойргийн төвийг тодорхойлж, хоёр дахь  даралт нь тойргийн хэмжээг заана.
  3.  Зөөх хэрэгслийг сонгоод үүссэн цэгүүдийн аль нэгийг дарж чирэн тойргийн хэмжээ болон/эсвэл байрлалыг өөрчил.

Та өөрөө хийж үзнэ.

Хэрэгслийн хайрцаг гэж юу вэ?

Геогебрагийн Хэрэгслүүд нь төстэй Хэрэгслүүд эсвэл шинэ объекттой ижил төрлийг үүсгэдэг хэрэгслүүдээрээ багцлагдан Хэрэгслийн хайрцаганд зохион байгуулагдсан байдаг. Хэрэгсэл товчлуур дээр дарж хэрэгслийн хайрцгийг нээхэд гарч ирэх жагсаалтаас нэг хэрэгсэл сонгоно. Даалгавар: Хэрэгслийн хайрцагнаасToolbar Image Хэрчим хэрэгслийг олж хэрчим байгуул.
  1.  Хэрэгслийн хайрцагнаас  Хэрчим хэрэгслийг хай.
  2. График хэсэгт хоёр удаа дарж, хоёр цэг тэдгээрийн хоорондох үүсэх хэрчим байгуул.
  3. Зөөх хэрэгслийг сонгоод үүссэн цэгүүдийн аль нэгийг дарж чирэн хэрчмийн хэмжээ болон/эсвэл байрлалыг өөрчил.

Хэрэгслийн зөвлөмж гэж юу вэ?

Хэрэгсэл сонгох үед тэр хэрэгслийг хэрхэн ашиглахыг тайлбарласан хэрэгслийн зөвлөмж бий. Зөвлөгөө: Тухайн хэрэгслийн талаар илүү ихийг мэдэхийг хүсвэл хэрэгслийн зөвлөмж болох  ? дээр дар. Ингэхэд сонгосон хэрэгслийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх вэб хуудас нээгдэнэ. Даалгавар: Toolbar Image Олон өнцөгт хэрэгсэл хэрхэн ажилладаг талаар олж мэдээд гурвалжин байгуул.
  1.  Олон өнцөгт хэрэгслийг сонго.
  2. Хэрэгслийн зөвлөмжийг унш.
  3. Энэхүү хэрэгслийг хэрхэн ашиглаж гурвалжин байгуулах дарааллыг зурагла.